Jamuna TV – যমুনা টিভি | Latest Live Bangla TV News

Jamuna TV – Bangla TV Channel News

Jamuna TV is Bangladeshi Private TV channel by Jamuna Group 

Jamuna TV Bangladesh Office:
Launched: 5 April 2014
Owned by: Jamuna Television LTD.
Slogan:    “Shamne Thake, Shamne Rakhe”, “সামনে থাকে, সামনে রাখে”
Country: Bangladesh

Progoti shoroni, kuril 
baridharaDhaka, Bangladesh
www.jamunatelevision.com

People are searching for :

jamuna tv live news, jamunatv, jamuna television, jamuna tv online, যমুনা টিভি, যমুনা টিভি live, যমুনা টিভি নিউজ, যমুনা টিভি লাইভ

Scroll to Top